Nieuws

30 APR

​Bisschoppelijke Vastenaktie opent nummer voor Nepal

​Om de slachtoffers in Nepal te kunnen steunen hebben de bisschoppen via de Bisschoppelijke Vastenaktie een eigen nummer geopend om geld in te zamelen voor directe hulp via de katholieke Kerk in Nepal. De lokale kerk in Nepal werkt dag en nacht om de overlevenden van de aardbeving te ondersteunen door middel van het distribueren van voedsel, water en onderdak.
 
Naar de Nederlandse parochies gaat een brief om in de weekendvieringen van 9 en 10 mei te collecteren voor deze actie. De Bisschoppelijke Vastenaktie heeft een directe lijn met Caritas Nepal, waardoor de hulp via de lokale katholieke kerk direct ter plaatse komt:
 
‘Wij roepen de Nederlandse bevolking in dit moment van grote nood op de slachtoffers te steunen in aandacht en gebed. Er is ook dringend behoefte aan financiële steun. U kunt geven op NL38 INGB 0002 0105 34 t.n.v. de stichting Bisschoppelijke Vastenaktie onder vermelding van “Aardbeving Nepal”.’
 

Ook de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben een noodhulpnummer (giro 555) opengesteld. ‘Wij doen een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. Nepal heeft onze hulp hard nodig,’ aldus de bisschoppenconferentie eerder deze week.

 Vastenaktie logo 2013 - 2314x360.png
30-04-2015