Nieuws

30 MRT

​Pasen vieren in de kathedraal met de bisschoppen

In de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch wordt de volledige liturgie van het paastriduüm gevierd. Bijzonder is bovendien de Chrismamis op woensdagavond. Voorafgaande aan de plechtigheden die zich over drie dagen uitspreiden, zegent en wijdt de bisschop de H. Oliën die in de parochies wordt gebruikt voor het doopsel, het vormsel en de ziekenzalving. De priesters hernieuwen in deze viering hun wijdingsbeloften. Op de avond van Witte Donderdag herdenkt de Kerk  het Laatste Avondmaal en viert de instelling van de H. Eucharistie en het H. Priesterschap. Op Goede Vrijdag zijn we met het lijden en de  dood van Jezus verbonden, beluisteren we het lijdensverhaal en vereren het H. Kruis. In de nacht van zaterdag op zondag vieren we uitbundig de verrijzenis van Jezus en onze verlossing uit de doden door het hernieuwen van ons H. Doopsel en een hernieuwde viering van de Eucharistie. Mgr. Mutsaerts is de celebrant van de paasplechtigheden in de kathedraal, Mgr. Hurkmans zal als concelebrant aan de vieringen deelnemen.

Onlangs heeft de bisschop in de nieuwsbrief geschreven dat zijn ziekte een fysisch-lichamelijke oorzaken heeft, dat hij onder behandeling is van een professor in Nijmegen en dat deze behandeling nog enige tijd vraagt. U kunt de tekst van de bisschop lezen in de nieuwsbrief van maart 2015.

De plechtigheden in de kathedrale basiliek van Sint-Jan zijn als volgt:
Woensdag 1 april om 19.00 uur Chrismamis
Witte Donderdag 2 april om 19.30 uur Herdenking van het Laatste Avondmaal
Goede Vrijdag 3 april om 15.00 uur Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer
Paaszaterdag 4 april om 22.00 uur Paaswake
Paaszondag 5 april om 10.00 uur Hoogmis – Verrijzenis van Christus
Klik hiervoor meer informatie.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag kan een uitvaart alleen plaats vinden in een gebedsviering zonder het uitreiken van de H. Communie.

30-03-2015