Nieuws

13 MRT

​Inspirerende netwerkbijeenkomst

​Op 11 maart organiseerde het bisdom voor de vierde keer de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, die gehouden werd in het Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Rond de 160 personen namen hieraan deel.
Na de vespers verzorgde deken Theo van Osch een lezing “Nieuwe parochie: schrikbeeld of nieuwe uitdaging?" Voor hem is een belangrijk vertrekpunt, dat we de vorming van nieuwe parochies leren zien als een dienst aan de kerk: een dienst aan allen die deel uitmaken van de kerk door het doopsel. Én het betekent: compassie hebben met diegenen die om wat voor reden dan ook moeite hebben met de vorming van de nieuwe parochies. Het pastorale beleid is gericht op vitaliteit, vooral tot uitdrukking komend in het samen vieren in de parochiekerk. In plaats van vitalisering vindt op verschillende plekken buiten de parochiekerk versombering plaats vindt; mensen laten zich vooral leiden door het gevoel dat hun voormalige parochie leeggezogen wordt. Mensen die somberen oogsten tweedracht, maar – stelt van Osch – mensen die geloof en enthousiasme uitstralen ontmoeten begrip en bevestiging. De uitdaging is nieuwe wegen te durven bewandelen waarbij persoonlijke aandacht en doorleefde betrokkenheid centraal staan.
Mensen zullen pas komen als ze gezien en gekend worden.
Aandacht voor mensen stond centraal in de workshop ‘Vormen van aanwezigheid in de periferie van Kerk en Samenleving’. Woonwagenbewoners, de Sinti maar vooral de Roma, nemen nog steeds een geïsoleerde positie in en de vraag is of parochies gevoelig zijn voor hun volksdevoties, hun liturgische en sacramentele vragen. Aandacht voor mensen stond op een andere manier centraal in de workshop ‘Een succesvolle actie Kerkbalans’. Hier ging het er om bepaalde groepen parochianen in een gepersonaliseerde brief met een gerichte vraag aan te spreken.
Ieder kon 2 van de 9 workshops bezoeken, die in twee ronden van elk een uur gehouden werden. Jammer was, dat de 10e workshop wegens ziekte van de inleider geen doorgang kon vinden. Over belangstelling hadden de workshops niet te klagen. En ook voor en na de workshops werd druk uitgewisseld en bijgepraat. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde en zinvolle bijeenkomst.

Het volledige verslag van de netwerkbijeenkomst vindt u in de komende BisdomNieuwsbrief.
13-03-2015