Nieuws

05 MRT

Heden: de blijde boodschap van vreugde!

​Op zaterdag 28 maart is er de gehele dag in Kasteel Hernen (gem. Wijchen, bij Nijmegen) een studiedag over iconen, met lezingen en workshops.
Op deze dag – met als titel de beginwoorden van een Griekse Maria Boodschap-hymne – wordt stilgestaan bij de ‘werking’ van iconen als hedendaagse geloofsverkondiging. Dit gebeurt allereerst in drie achtereenvolgende voordrachten en later in drie gelijktijdige kleinere groepen.
De studiebijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die zich geraakt weten door iconen als verbeelding van het Mysterie, als een uiting van geloof en spiritualiteit; kortom, voor kenners en niet-kenners, voor ‘gewone’ geïnteresseerden, icoonschilders, catecheten, pastores, zoekers, iconenliefhebbers…. 
 
Het programma van deze dag kunt u hierlezen.
Mocht u willen deelnemen, dan kunt u zich aanmelden per mail secretariaat@oecumene.nlof telefonisch 073 737 00 26

05-03-2015