Nieuws

24 FEB

Jongeren vieren Wereldjongerendag op Palmzondag

​Op 29 maart 2015, Palmzondag, wordt de 30e Wereldjongerendag gevierd. Over de hele wereld komen tieners en jongeren op die dag bij elkaar om Wereldjongerendag te vieren. Jongeren en tieners (12-30 jaar) in ons bisdom zijn die dag van harte uitgenodigd in Geldrop.

flyer palmzondag voorkant.jpgPaus Franciscus gaf aan de 30e Wereldjongerendag het thema ‘Gelukkig zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien’(Mt 5,8) mee. Deze boodschap en de brief die Paus Franciscus hierover schreef zullen tijdens de dag centraal staan. Vanuit deze gedachte zullen de jongeren onder andere gaan kijken wat ze voor een ander kunnen betekenen. Heel concreet wordt er  tijdens deze dag kennis gemaakt met de voedselbank. We vragen alle jongeren daarom iets voor de voedselbank mee te nemen. (Tip: er is behoefte aan pasta, rijst en tandpasta).

De dag start om 11.15 uur in de H. Brigidakerk met een Palmzondagviering, waarbij het jongerenkoor uit Geldrop de Mis zal opluisteren. Daarna zal er een enerverend programma klaar staan met diepgang, ruimte voor ontmoeting, kennismaking met de voedselbank, verdiepende en creatieve workshops en ontspanning. De dag wordt met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.

Aanmelden voor de dag kan t/m 20 maart op de Facebookpagina van Jong Bisdom Den Boschof door een e-mail te sturen aan jongeren@bisdomdenbosch.nl. De kosten voor deelname zijn € 5,-, te voldoen op de dag zelf. Dit is inclusief lunch en diner. Zie voor informatie ook deze flyer.

24-02-2015