Nieuws

23 FEB

Geloofsleerlingen worden doopleerlingen

​Voor elf volwassenen vond zondag 22 februari j.l. tijdens de eucharistieviering in de kathedrale basiliek St. Jan evangelist in ’s-Hertogenbosch een naamsverandering plaats.
De elf volwassenen hadden bij het bisdom aangegeven dat ze graag gedoopt wilden worden. Samen met vele andere volwassenen met dezelfde wens, begonnen ze aan het begin van de 40-dagentijd 2014 aan het catechumenaat.
uitverkiezing 1.jpg
Gedurende een jaar kwamen ze als geloofsleerlingen op één van de vier catechumenaatscentra in het bisdom bijeen voor catechese en gesprek, ontmoeting en bezinning, viering en gebed, om zo binnengeleid te worden in het christelijk geloof en het samen Kerk-zijn. Onlangs is hen gevraagd of ze nog steeds de wens hadden om gedoopt te worden en is aan de coördinator van het catechumenaatscentrum en de parochie gevraagd of de geloofsleerlingen zover zijn dat ze gedoopt kunnen worden. Voor twaalf personen bleek dit zo te zijn. Daarom kwamen ze – op één persoon na die enkele weken in het buitenland bij familie is – afgelopen zondag, samen met hun peters en meters, naar de kathedraal om plechtig te worden uitverkoren voor het doopsel. Vanaf nu zijn ze officieel doopleerlingen. Gedurende deze 40-dagentijd worden ze verder voorbereid op het ontvangen van de sacramenten (doopsel, vormsel en eucharistie). Deze voorbereiding vind plaats in de parochie waar ze gedoopt zullen worden. Voor de meeste van hen zal dit zijn tijdens de paasnacht.
Na afloop van de viering werden de doopleerlingen met hun familie en vrienden hartelijk ontvangen op het bisdomkantoor door vicaris van den Hout, die dit jaar ook voorging in de plechtigheid. De verwarming die brandde, maar vooral het gezellig samen zijn en de heerlijke koffie en koeken, deden snel de kou in de St. Jan vergeten.

23-02-2015