Nieuws

06 FEB

​Het catechumenaat: een teken van deze tijd

Het catechumenaat werd door het Tweede Vaticaans Concilie in ere hersteld (SC 64). In de Kerk is het catechumenaat van oudsher de periode van voorbereiding om de christelijke initiatiesacramenten van doopsel, vormsel en Eucharistie te ontvangen. Het was de bedoeling heel de katholieke Kerk – en niet alleen de missielanden – bij deze pastoraal te betrekken. Men wou opnieuw de waarde doen ontdekken van deze tijd van voorbereiding.
Velen voelden aan hoe deze conciliaire intuïtie veelbelovend was voor de toekomst van de Kerk. Toch duurde het een hele tijd vooraleer de eerste doopleerlingen in onze streken zich aandienden. De realiteit van vandaag laat echter zien aan hoe juist deze intuïtie was: de laatste decennia is de vraag naar het doopsel van volwassenen sterk toegenomen. Weliswaar meer in landen ten zuiden van ons en bij gemeenschappen van buitenlandse herkomst, maar toch ook in Nederland en in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Het is wel van belang een onderscheid te maken tussen het catechumenaat en de groeiende vraag naar ‘voortgaande initiatie’, het verder inwijden van christenen die reeds gedoopt zijn, maar die op een bepaald ogenblik van hun leven op een meer gerijpte manier in contact zijn gekomen met Kerk en Evangelie en de wens hebben hun initiatie te voltooien en soms zelfs als gedoopte christen de overstap te maken naar de R.K.-Kerk.
Geconfronteerd met deze vraag naar doopsel en voortgaande initiatie van volwassenen, biedt het bisdom op vier locaties een diocesaan catechumenaatstraject aan, alsook het kortere traject ‘Leven vanuit de Geest’ voor reeds R.K.-gedoopten.

De veertigdagentijd is van oudsher de tijd om aan deze trajecten te beginnen. Aanmelden voor het catechumenaat en het traject ‘Leven vanuit de Geest’ kan daarom nog tot Aswoensdag (18 februari 2015), middels de formulieren ‘Aanvraag tot opname in het catechumenaat’ en ‘Aanvraag Vormsel voor gedoopte’, te downloaden via de website: www.bisdomdenbosch.nl(onder het kopje vorming, opname RK-Kerk).

06-02-2015