Nieuws

28 JAN

​De koster als BHV-er

Waarom een BHV-er in de kerk?
Simpel gezegd: overal waar mensen samenkomen moet hun veiligheid worden gegarandeerd.
Iedere organisatie is bij wet verplicht om goed voorbereid te zijn op incidenten, hieronder valt de verplichting tot het hebben van basishulpverleners de BHV-er.
De overheid is verantwoordelijk voor de publieke zorg, door middel van wetgeving en beleid.
Wettelijk valt cultureel erfgoed onder de wet tot behoud van cultuurbezit, de monumentenwet,de wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de wet veiligheidrisico’s.
Voor kerkgebouwen is er sprake van een afwijkende situatie, omdat hier sprake is van een relatief grote aantallen bezoekers in een relatief korte tijd. De wet eist dat er dan tenminste een persoon aanwezig moet zijn die in geval van een calamiteit handelend kan optreden.
Er wordt niet aan de BHV-er gevraagd om medische handelingen te verrichten, enkel om basishulp te bieden in de tijd dat de professionele hulpverlening (nog) niet ter plaatse is.
Kerkbezoek wordt ingedeeld in laag risico profiel. Dit houdt in dat de BHV-er een levensbedreigende situatie kan herkennen en hulp kan inschakelen, het ontstaan van een brand begrijpt, preventief kan handelen en in geval van brand kan inschatten of een bluspoging zinvol is of niet.
De belangrijkste taak van de BHV-er is het ontruimen van het kerkgebouw en het veilig stellen van bezoekers én tenminste een deel van de kerkcollectie.

koster 4.pngIn de korte cursus / module ‘De koster aan het werk’ (deel 4) wordt de wetgeving en de hieruit verplichte eisen behandeld; kerkgebouw, inrichting en collectie; vluchtroute en preventieve maatregelen,; ontstaan van brand, wanneer wel of geen bluspoging;  herkennen van een levensbedreigende situatie en het  inroepen van deskundige hulp.
De cursus  is niet moeilijk, leeftijd en/of lichamelijke gebreken zijn geen belemmering voor het volgen van de cursus. Iedere deelnemer ontvangt een naslagwerkje en een pasje BHV laag risico.

Meer informatie in de flyer van de cursus.
Aanmelden kan tot 18 februari 2015: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl
Van deelnemers wordt een bijdrage van € 30,- p.p. gevraagd.

28-01-2015