Nieuws

23 JAN

Inspirerende terugblik op week van het katholiek onderwijs

Van 6 tot 10 oktober 2014 was de week van het katholiek onderwijs. Er zijn in ons bisdom vele mooie gesprekken geweest, lessen gegeven, vieringen gehouden en andere initiatieven ontplooid. Een aantal van deze gebeurtenissen zijn opgetekend in het inspirerende magazine over de week van het katholiek onderwijs, uitgegeven door de NKSR.

Magazine_Week_van_het_katholiek_onderwijs_2014.jpg
In dit magazine wordt teruggeblikt op de week en Mgr. J. Hendriks vertelt als onderwijsbisschop over de bedoeling van het katholiek onderwijs. In het magazine staan ervaringen uit het hele land, waarbij te zien valt dat op veel verschillende manieren invulling is gegeven aan de gezamenlijke week van het katholiek onderwijs. Deze terugblik kan tegelijkertijd ook suggesties geven om op school handen en voeten te geven aan de katholieke identiteit. U kunt hierhet magazine bekijken.
Voor vragen met betrekking tot katholiek onderwijs in het bisdom van ’s Hertogenbosch kunt u contact opnemen met de gedelegeerden voor onderwijs.
23-01-2015