Nieuws

26 NOV

​Viering Dag van het Jodendom

Paus-Franciscus-opperrabbijn-De-Segni-maart-2013.jpg​Jaarlijks viert de Rooms-katholieke Kerk in Nederland op verschillende plaatsen de Dag van het Jodendom. Het doel is kennismaking voor iedereen binnen de Kerk met de Joodse wortels van het Christendom, door ontmoeting met het Jodendom van nu.
De Dag van het Jodendom is daags voor het begin van de Gebedsweek voor Eenheid onder de christenen. Daarmee willen de bisschoppen uitdrukken dat alle christelijke kerken wortelen in het jodendom.

De Dag is niet alleen een symbolische viering of herdenking, maar heeft een actief en inhoudelijk karakter. Door kennisuitwisseling vanuit beide tradities ontwikkelen deelnemers nieuwe inzichten rond een jaarthema. Voor 2015 luidt dit thema ’50 jaar Nostra aetate: verbondenheid, verscheidenheid, vrede’.
 
Op donderdag 15 januari 2015 (middag) is er een landelijke bijeenkomstin de sjoel en de gemeenschapsruimte van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam.
U bent van harte welkom.
Tijdig aanmelden is vereist. Meer informatie: www.dagvanhetjodendom.nl
 
Er zal een diocesane bijeenkomst zijn op zaterdag 17 januari 2015 (ochtend), met een lezing over de relatie Joden-christenen in Nederland nu, verzorgd door de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI). Parochies ontvangen binnenkort een programma en uitnodiging.
26-11-2014