Nieuws

24 NOV

Floris van der Putt jaar wordt geopend met concert op 7 december

De priester-musicus Floris van der Putt werd geboren in 1915 en is in 1990 overleden. In het jaar 2015 gedenken we dus zowel zijn 100ste geboortedag als zijn 25ste sterfdag. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch, de Schola Cantorum van de kathedraal en de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom 's-Hertogenbosch hebben gezamenlijk 2015 uitgeroepen tot Floris van der Putt-jaar met als doel deze priester-musicus en zijn omvangrijk compositorisch oeuvre opnieuw onder de aandacht te brengen. Het gedenkjaar opent op 7 december 2014 met een concert in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch en sluit op 22 november 2015 af met een eucharistieviering aldaar. In het gedenkjaar wordt een biografie gepresenteerd van de hand van dr. A. Vernooij. In de loop van het jaar worden tal van activiteiten georganiseerd in zijn geliefde Brabantse land. Steeds zal daarin zijn muziek centraal staan.
 
Opening van het Floris van der Puttjaar met herdenkingsconcert in de kathedraal
De Schola Cantorum van de Sint-Jan opent het Floris van der Puttjaar met een herdenkingsconcert op zondag 7 december a.s. om 16.00 uur in de Sint-Janskathedraal. Als rector cantus van 1954 tot 1965 was Floris van der Putt van onschatbare waarde voor de voortgang van het kathedrale koor. Op het programma staan o.a. de wisselende gezangen voor het feest van Maria Onbevlekt Ontvangenis (8 december), een omvangrijke compositie voor vierstemmig gemengd koor en orgel. Op het programma staan verder werken van zijn leerling Maurice Pirenne en werken van Josquin des Prez en G.P. da Palestrina, composities die Floris van der Putt zelf in zijn functie als rector cantus heeft gedirigeerd. De entree voor het concert is gratis.
 
Overige activiteiten
Omdat de organisatie van het Floris van der Puttjaar ernaar streeft dat gedurende het jaar in de parochies veel liederen gaan klinken van Floris organiseert de NSGV op zaterdag 31 januari van 9.30 tot 16.00 uur een zangdag in de Abdij van Berne. In de loop van het jaar zal een van de televisiemissen van de KRO vanuit ons bisdom in het teken staan van de composities van Floris.
Nog meer activiteiten zullen worden georganiseerd. Zo zal de Bossche Beiaardweek aandacht besteden aan het werk van Floris van der Putt. Het actuele programma is te volgen op de website www.florisvanderputt.nl

24-11-2014