Nieuws

28 OKT

Werkconferentie pastoraat en trauma

Maandag 24 november a.s. organiseert het Oecumenisch Pastoraat voor Oorlogs-en Geweldsgetroffenen (OPOG) in Utrecht een conferentie met als thema “Pastoraat en Trauma”, voor o.a. pastores in parochies en in de geestelijke verzorging.
Voor meer informatie kunt u hierklikken.
Het bisdom ’s-Hertogenbosch wil u graag attenderen op het initiatief dat in het Utrechtse is genomen.

28-10-2014