Nieuws

13 OKT

Jaarlijkse herdenkingsdienst voor overleden defensiepersoneel

​Het is binnen onze samenleving een goede traditie om regelmatig onze overledenen te herdenken. De behoefte om te herdenken bestaat ook bij de nabestaanden van overleden burgers en militairen van het defensiepersoneel. Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren daarom op de eerste zaterdag na Allerzielen de Nationale Requiemviering.

Dit jaar is deze herdenkingsdienst op zaterdag 8 november 2014 in de Sint-Odulphuskerk aan de Hoofdstraat 35 te Best.
De eucharistieviering begint om 11.00 uur.
De voorgangers zijn:
Krijgsmacht-bisschop Mgr. dr. J.M. Punt, hoofdcelebrant,
Vicaris-Generaal Mgr. A.J.J. Woolderink, concelebrant en
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier J.J.M. Post, diaken.

Muzikale medewerking wordt verleend door het koperkwintet van de fanfare "Bereden Wapens" uit Vught en het koor van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen.
Het orgel wordt bespeeld door dr. Ton van Eck, titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem.

Er zijn vertegenwoordigers van diverse organisatie van binnen en buiten de krijgsmacht uitgenodigd. Aan het einde van de eucharistieviering wordt in een herdenkingsceremonie, de naam van de dierbare overledene genoemd en een lichtje ontstoken. Daarna zal de hoogste militair in rang, aanzwezig in de kerk, een krans leggen ter nagedachtenis aan alle overledenen.

Na afloop van de herdenking, zo rond 12.15 uur, nodigen wij nabestaanden uit voor een samenzijn in het naast de kerk gelegen zalencentrum 'Prinsenhof'. Onder het genot van een kopje koffie en een broodje is er gelegenheid om nog wat na te praten.

Ook vertegenwoordigers van de media zijn op 8 november van harte welkom in de Sint Odulphuskerk aan de Hoofdstraat 35, 5683 AC Best.
Wij hopen dan ook dat u samen met ons aan deze bijzondere kerkdienst deelneemt.
De dienst is op de dag zelf te beluisteren via www.sint-odulphus.nl

13-10-2014