Nieuws

03 OKT

Ouderen en hun missie in Kerk en wereld

werving ouderenmodule.jpgHet diocesaan vormingscentrum biedt in de maanden november en december een korte cursus ‘ouderenpastoraat’ aan als onderdeel van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’. Aanmelden is mogelijk tot 30 oktober.

De Pauselijke Raad voor de Leken schreef een document waarin ze oproept tot bijzondere aandacht voor de ‘young old’ (65-75 jaar) en de ‘oldest old’ (75 jaar en ouder) omdat deze generaties waardevolle dragers van de gemeenschap zijn.
“De huidige situatie vraagt dat de Kerk zich opnieuw bezint op het pastoraat van de derde en vierde levensfase. Het zoeken naar nieuwe vormen en methodes die meer beantwoorden aan de geestelijke behoeften en verwachtingen van de ouderen, het opzetten van vormen van pastoraat dat sterk opkomt voor het leven, de betekenis en het einde daarvan: dat alles schijnt een absolute voorwaarde te zijn om ouderen ertoe te brengen hun bijdrage te leveren aan de zending van de Kerk, en om hen te helpen bijzonder geestelijk profijt te trekken uit hun actieve deelname aan het leven van de kerkgemeenschap.”
 
Om te kijken hoe hier invulling aan wordt gegeven en hoe ouderenpastoraat evenzeer als jongerenpastoraat tot speerpunt van parochieel beleid gemaakt kan worden, komt drs. J.G. Beckers (aalmoezenier Sociale Werken, Dienst Kerk en Samenleving bisdom Roermond) vijf donderdagavonden naar ’s-Hertogenbosch. Naast inleidingen en gezamenlijke analyse van de situatie en eigen beleving en affiniteit met ouderenpastoraat, zal hij praktische suggesties geven voor de parochie.
In de flyer'ouderenpastoraat' vindt u uitgebreide informatie.

03-10-2014