Nieuws

02 OKT

Start Wereldmissiemaand

Op zaterdag 27 september 2014 vond in Utrecht de bijeenkomst plaats voor de start van de wereldmissiemaand. Vicaris-generaal Van den Hout was als missiesecretaris a.i. hierbij aanwezig. Ongeveer een groep van 50 mensen die zich voor de missie in hun parochie inzetten was aanwezig. Op de website van Missio staat het volgende verslag van de dag (www.missio.nl).

Na de ontvangst in het Sint Bonifaciushuis werd de dag geopend met een eucharistieviering in de H. Catharinakathedraal, deels in het Engels en deels in het Nederlands.
Het was geen toeval, aldus de bisschop, dat de mensen deze ochtend in de kathedraal verzameld waren, maar de voorzienigheid van God dat hij en pastoor Callistus hier waren om samen met ons de eucharistie te vieren. Hij noemde als de uitdaging voor de kerk nu: bidden om werkers in de kerk, want de oogst is groot en er zijn weinig werkers.

Kerk moet proactief worden
De lezing van bisschop Johnstond in het teken van het sociale werk van de katholieke Kerk in Myanmar. Hij schetste het begin van de Kerk in dit Aziatische land en de donkere periode tijdens de militaire dictatuur vanaf 1962. Nu er sinds enkele jaren meer openheid is in het land, ziet de bisschop een belangrijke rol voor de katholieke Kerk in de opbouw van het land. Maar dat vraagt wel een proactieve houding. Dat is niet eenvoudig, aldus de bisschop, gewend als men was om zich gedeisd te houden tijdens de dictatuur.
Pastoor Callistus vertelde aan de hand van de landkaart over de opvanghuizen in het uiterste zuiden van Myanmar bij de Thaise grens en de omstandigheden aldaar.

02-10-2014