Nieuws

01 OKT

Kerstverhalen, gekozen door Antoine Bodar

kerstverhalen, gekozen door Antoine Bodar.jpgIn de kersttijd denken mensen eens te meer na over leven en dood, vriendschap en geborgenheid, vrede en tevredenheid, onschuld en zuiverheid. "Zij worden even (bijna) als kinderen die elkaar gunnen kunnen."

Goede kerstverhalen zijn Anotine Bodar dierbaar. Hij ontdekte kerstverhalen die ertoe doen en stelde zijn eigen bundel samen.
Opgenomen zijn, naast het kerstevangelie zoals Lucas dat heeft beschreven, verhalen van onder anderen Anton Tsjechov, Gerard Walschap, Godfied Bomans en Vonne van der Meer. De bundel bevat ook een persoonlijke inleiding van Antoine Bodar over het kerstgevoel en het gemeenschappelijke van kerstverhalen.

Deze paperback van 168 pagina's kost € 15,90 wordt uitgegeven door uitgeverij Meinema.
E-mail: info@boekencentrum.nl
Website: www.uitgeverijmeinema.nl

01-10-2014