Nieuws

02 SEP

Lesbrief week van het katholiek onderwijs

​Van 6 tot en met 10 oktober 2014 wordt op initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad de week van het katholiek onderwijs gehouden. Scholen worden opgeroepen om tijdens deze week uitdrukkelijker aandacht te besteden aan hun katholieke identiteit. Het is een week waarin scholen uitgenodigd worden om te laten zien hoe de katholieke identiteit van de  school concreet vorm krijgt.
 
Lesbrief ‘Feest vieren’
lesbrief wvhko.jpgOm de week van het katholiek onderwijs op de basisscholen mede gestalte te geven brengen onderwijsreferent Mgr. Hendriks en de onderwijsgedelegeerden van de bisdommen gezamenlijk een lesbrief uit met als thema 'Feest vieren'. Het gekozen thema sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek (die gelijktijdig plaatsvindt) en geeft de kinderen een ‘katholieke’ kijk hierop! In de lesbrief staan twee lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Ook is er een gedeelte voor het team waarin o.a. 10 suggesties voor onderlinge dialoog en de basis voor een afsluitende schoolviering staan. Alle katholieke scholen uit Nederland is de lesbrief per post toegestuurd. De lesbrief met bijbehorende materialen is ook beschikbaar op www.katholiekonderwijs.nl

In het bisdom
Ook in het bisdom van ’s Hertogenbosch zijn de onderwijsgedelegeerden actief bezig om de week van het katholiek onderwijs gestalte te geven. Zij voorzien zowel scholen als parochies met  ideeën om de week van het katholiek onderwijs in te vullen en organiseren tijdens de week van 6 t/m 10 oktober enkele bijeenkomsten:
 • Ronde Tafelgesprekken voor rectoren, directeuren voortgezet onderwijs in samenwerking met de KVSC
  Vrijdag 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
  of maandag 13 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
  Thema: Hoe geef ik als schoolleider vorm aan het identiteitsbeleid in de school?
 • Docenten vakgebied levensbeschouwing/godsdienst
  Maandag 6 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
  of woensdag 8 oktober van 15.00 tot 17.00 uur
  Thema: verder denken over de inhoudelijke legitimatie van het vakgebied.
 • Ronde Tafel gesprek voor directeuren en kartrekkers identiteit in het primair onderwijs
  Dinsdag 7 oktober van 9.00 tot 11.00 uur in Den Bosch (Parade 11) over de katholieke identiteit op scholen in bisdom van 's-Hertogenbosch.
  We gaan een open gesprek voeren over de worstelingen, maar zeker ook successen, met betrekking tot de identiteit. Hierbij hopen we elkaar te kunnen inspireren en te ondersteunen.

Meer informatie over deze bijeenkomsten en de week van het katholiek onderwijs kunt u hiervinden.
Voor vragen (ter ondersteuning) of om u in te schrijven voor een bijeenkomst kunt u een email sturen naar onderwijs@bisdomdenbosch.nl

02-09-2014