Nieuws

28 MEI

Sacramentsprocessie Sint Jan 22 juni 2014

​Op 22 juni organiseert de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament wederom de jaarlijkse Sacramentsprocessie van de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch. De processie wordt om 11:00 uur voorafgegaan door een Pontificale Eucharistieviering met als hoofdcelebrant de Bisschop van 's-Hertogenbosch Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans. Deelname aan deze processie staat open voor alle belangstellenden.

broederschap 1.jpg
Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal met als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen. De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de Luikse augustines Juliana van het klooster Mont Cornillon. Vanaf 1209 had deze non mystieke ervaringen. Zij beweerde dat Christus aan haar verschenen was en haar had opgedragen zich in te spannen voor de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in. Een van de aartsdiakens van het bisdom Luik was de latere paus Urbanus IV. Hij was het die 750 jaar geleden, op 11 augustus 1264, voorschreef dat Corpus Christi, zoals het feest toen heette, in de gehele Kerk gevierd moest worden. 
broederschap 2.jpg
Mgr. Hurkmans zou een grote deelname uit zijn bisdom bijzonder op prijs stellen om daarmee dit bijzondere jubileum op devote wijze te ondersteunen. Deelname aan deze processie staat open voor alle belangstellenden: Andere parochies uit onze stad en ons bisdom, jongerengroepen, congregaties, broederschappen, ridderordes, gildes etc. Na afloop van de processie biedt de Broederschap de aanwezigen nog een kopje koffie aan. 
28-05-2014