Nieuws

23 MEI

Directeur-econoom bisdom van ’s-Hertogenbosch naar nieuwe functie

peter_broeders2.jpgDiaken Peter Broeders – al bijna vijftien jaar directeur-econoom van het bisdom van ’s‑Hertogenbosch en sinds enkele jaren ook de contactpersoon voor de media – heeft een functie elders aanvaard.

Vanaf augustus zal hij als directeur leiding gaan geven aan het Collegium Augustinianum Gaesdonck: een gerenommeerd en traditierijk Gymnasium, net over de grens in Duitsland, in Goch, met een eigen internaat, maar ook met een eigen muziekschool, kunstschool en Junior Business School.  Voor hem past deze stap in een nieuwe fase van zijn loopbaan. Hij verheugt zich erop, zich te mogen gaan inzetten voor de ontwikkeling van jonge mensen en hoopt dat ook meer Nederlandse kinderen en jongeren de weg naar dit instituut gaan vinden.
 
Hoe spijtig zijn vertrek ook is, voor het bisdom past het terugtreden van directeur-econoom Broeders wel in een fase van het kleiner worden van de bisdomorganisatie en van afnemende middelen. De heer Wil van de Molengraft, nu nog adjunct-econoom, zal het ambt van algemeen econoom van het  Bossche diocees gaan bekleden; de taken van directeur van ‘het bisdomkantoor’ worden overgenomen door vicaris-generaal Ron van den Hout. Overige meer algemeen-bestuurlijke getinte onderdelen van de portefeuille van de huidige directeur-econoom zullen onder de zittende stafleden worden verdeeld.
 
Het bisdom dankt diaken Broeders voor het vele goede werk dat in de afgelopen vijftien jaar door hem voor het bisdom en de parochies is verricht. Overigens blijft hij natuurlijk als diaken gewoon verbonden met bisschop en bisdom van ’s-Hertogenbosch.
23-05-2014