Nieuws

22 MEI

Kom heilige Geest!

Esprit Saint.jpgOp het Pinksterfeest vieren we de mededeling van de Gave van de Geest aan de Kerk. Vanouds is dit feest de dag bij uitstek waarop het sacrament van het Vormsel wordt toegediend aan de gedoopten.

Met Pinksteren worden in de kathedraal drie christenen opgenomen in de volledige gemeenschap met de katholieke Kerk en ontvangen drie volwassen katholieken het sacrament van het Vormsel.

Gisteravond was er voor hen een laatste voorbereidingsbijeenkomst samen met de bisschop rond het thema ‘gebed en bekering’. Na even gesproken te hebben over het woord ‘bekering’ kwamen al snel de persoonlijke verhalen op tafel over de weg in het geloof die ieder gegaan was. Voor de een was het bezoek aan het land van zijn vriendin en het levendige geloof daar, een moment van bekering. Voor een ander het zien opgroeien van de eigen kinderen binnen de katholieke kerk en de wens om dat men hen te kunnen delen. Een van de kandidaten ging op onderzoek naar de betekenis van het geloof door religiewetenschappen te gaan studeren en ontdekte gaandeweg dat ze zich thuis voelde in de katholieke Kerk. Weer een ander leerde de katholieke Kerk kennen als lid van het St. Ambrosius Gilde. Ieder van hen heeft een eigen verhaal maar allemaal zijn ze er klaar voor om het sacrament van het heilig Vormsel te ontvangen.
Tegen ieder persoonlijk zal Mgr. Hurkmans  zeggen: ‘Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods’. Daarmee ontvangen ze een merkteken waardoor ze hechter met de Kerk worden verbonden maar ook nog meer er toe aangezet worden om als waarachtige getuigen van Christus, met woord en daad het geloof te verspreiden en te verdedigen.
U bent van harte welkom om het feest van de Gave van de Geest met hen mee te vieren: zondag 8 juni 10.00 uur in de kathedrale basiliek St. Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch.

22-05-2014