Nieuws

14 APR

Chrismamis: viering voor alle gelovigen

​Van harte nodigt Mgr. Hurkmans alle gelovigen uit voor de Chrismamis die elk jaar in de Goede Week voor heel ons bisdom wordt gevierd. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren.
Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften ten overstaan van de bisschop. 
 
De Chrismamis vindt dit jaar plaats op woensdag 16 april in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch. Aanvang: 19.00 uur.
De Schola Cantorum, onder leiding van rector cantus J. Felix, verzorgt de zang.

De Chrismamis is een viering voor héél ons bisdom. Naast de pastoor van de parochie of diens plaatsvervanger, is het gewenst dat er vanuit elke parochie ook parochianen naar Chrismamis komen.
 
Alle priesters zijn uitgenodigd om tijdens deze Chrismamis op de vooravond van Witte Donderdag hun wijdingsbeloften te hernieuwen en als broeders in het priesterschap te concelebreren. 
 
De dekens zullen vanuit de kathedraal de heilige Oliën meenemen en in hun eigen dekenaat verdelen. Iedere deken zal dit op eigen wijze doen en hierover communiceren.
De bisschop en zijn stafleden hopen dat vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, pastoraal assistenten, leden van onze parochiebesturen, pastoraatsgroepen en andere parochianen deze feestelijke Chrismamis komen meevieren.
14-04-2014