Nieuws

24 MRT

Congres Huwelijk en Gezin

​Afgelopen week was er in Rome een congres voor de bisschoppen die in Europa gedelegeerd zijn voor Huwelijk en Gezin. Centraal onderwerp van het congres was: 'Johannes Paulus II, de paus van de familie'.
Dit congres werd bezocht door Mgr. Hurkmans in zijn hoedanigheid van bisschop-referent voor het thema Huwelijk en Gezin, binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie.
Mgr. Hurkmans' indruk van de congresweek: "Het congres gaf op een zeer inspirerende wijze de ervaringen van het pastoraat voor huwelijk en gezin weer. In tal van getuigenissen werd duidelijk dat de komende synode van groot belang is. Bij het verkondigen van het Evangelie in de wereld zal de Kerk de gezinnen dienen in te schakelen. Zij zijn als geen andere instelling in staat gestalte te geven aan een beschaving van liefde en waarheid en daarmee een belangrijke dienst leveren aan een samenleving waar rechtvaardigheid heerst en vrede."

24-03-2014