Nieuws

12 MRT

Lourdesbedevaart: Toerusting voor hotelpastores en hotelleid(st)ers 19 en 26 maart

De boodschap van Lourdes heeft een grotere inhoud en een diepere laag dan op het eerste gezicht lijkt. Behalve kennis van de feitelijke geschiedenis heeft deze boodschap ook alles te maken met het Woord van God in relatie tot het leven van de concrete mens. Om die reikwijdte goed over te kunnen brengen aan de pelgrims en naar behoren antwoord te kunnen geven op eventuele vragen, is het voor leidinggevende vrijwillig(st)ers – met name hotelpastores en hotelleid(st)ers – nodig om goed beslagen ten ijs te komen.
 
Voor hen zijn er daarom twee toerustingsavonden op:
woensdag 19 maart en woensdag 26 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Parochiecentrum Sint Petrus, Kerkstraat 25 te Uden.
 
Aan de hand van deel 1 van de nieuwste speelfilm ‘Je m’appelle Bernadette’ (‘Mijn naam is Bernadette’) zullen zij op 19 maart stilstaan bij het leven van Bernadette in Lourdes tot aan het einde van de verschijningen. Op 26 maart zal dan aan de hand van deel 2 van dezelfde film stilgestaan worden bij de rest van haar leven: de onderzoeken die plaatsvinden naar haar zelf en naar de verschijningen, haar vertrek uit Lourdes en haar leven in het klooster in Nevers. Met name voor het ‘gidsen’ over het heiligdom en door de stad en het begeleiden van de pelgrims, is het van belang de juist locaties met het juiste verhaal voor ogen te hebben.
 
De tweede helft van beide avonden gaat de hoofdaalmoezenier, pastoor-deken Theo van Osch, dieper in op de betekenis van de boodschap van de verschijningen en het leven van Bernadette: welke relatie heeft de boodschap van Lourdes tot de bijbelse boodschap en wat betekent dit voor het persoonlijke leven van iedere mens?
 
Weliswaar zal iedere hotelpastor en hotelleid(st)er tijdens de bedevaart een tekst ter beschikking krijgen, maar de nodige inspiratie en ondersteuning is het best gegarandeerd door deel te nemen aan deze toerusting. Voor deze bijeenkomsten verzoeken wij u graag vóór 15 maart a.s. zichzelf aan te melden bij mevr. Anja van der Els (avdels@bisdomdenbosch.nl) onder vermelding van “toerustingsavonden”.

12-03-2014