Nieuws

03 FEB

Lourdes-update: o.a. geloofsgesprek met hoofdalmoezenier en noveengebed

Geloofsgesprek
Het eerste geloofsgesprek van dit jaar uit het bisdom van ’s-Hertogenbosch was met pastoor-deken Theo van Osch, de hoofdaalmoezenier van de diocesane bedevaart naar Lourdes.
Ook voor pastoor Van Osch is Lourdes een zeer bijzondere plaats. Hier heeft hij zijn priesterroeping ontvangen. Er gebeurde iets wat hij niet voor mogelijk had gehouden.
Op bezoek in Lourdes sprak een stem tot hem of het niet tijd werd om de bakens te verzetten en Christus te volgen. Hij was daar als vrijwilliger en hij zou daar nog vaak terugkomen. Maar in de tussentijd deed hij wat er hem gevraagd was: hij koos voor de studie tot priester en hij werd ook priester. Maar dat priesterschap is tot op de dag van vandaag niet denkbaar zonder Lourdes, zonder Maria. 
 
Om het geloofsgesprek terug te kijken, klik hier.

Homilie van Mgr. Hurkmans op Maria Lichtmis over pelgrimeren
Op zondag 2 februari, het feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) heeft de bisschop de Eucharistie gevierd in de Odaparochie in Sint Oedenrode. Deze viering werd ook op de televisie uitgezonden. In de homilie ging de bisschop in op het pelgrimeren. “Of wij gaan naar Jeruzalem, naar Rome, naar Lourdes of naar onze parochiekerk, wij zijn altijd op weg om de Heer te ontmoeten.” Voor de hele homilie klik hier.

Noveengebed
Het is een goede katholieke gewoonte om ter voorbereiding van een speciale of belangrijke gebeurtenis er een noveen voor te bidden. Negen dagen bidden zoals Maria dat met de apostelen ook heeft gedaan na de Hemelvaart van Jezus in afwachting van de komst van de H. Geest met Pinksteren.
Ter voorbereiding op de bedevaart van 26 april tot en met 3 mei zal er 9 dagen vóór vertrek een noveen gebeden worden. Hier volgt later informatie over.
Ook nu kunt u een noveen bidden: van 3 tot en met 11 februari wordt ter voorbereiding op de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari) een noveengebed gebeden waarbij u van harte kunt aansluiten. Voor de tekst van het noveengebed klik hier.
 
Meer informatie
Meer informatie treft u aan in de maandelijkse nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrief van januari treft u hieraan.
Kijk u ook eens op onze facebook-pagina: www.facebook.com/bedevaart2014 Mogen wij u vragen deze te liken en/of te delen?

03-02-2014