Nieuws

24 JAN

Catechumenaatstraject 2014

​Met enige regelmaat melden zich volwassenen die door het H Doopsel in de R.K. Kerk willen opgenomen: sommige rechtstreeks bij het bisdom, maar de meeste vanzelfsprekend via de parochies. Om hen te helpen zich goed voor te bereiden is er het zogenoemde catechumenaat. In januari 2012 zijn er vier centra voor het catechumenaat in ons bisdom gestart. Kandidaten voor het catechumenaatstraject van dit jaar kunnen zich nog de gehele maand januari aanmelden. 
 
Dat traject is op grond van de ervaringen, vooral ook van de catechumenen zelf, op enige punten aangepast. Aanmelden kan via het formulier ‘aanvraag tot opname in het catechumenaat’, dat verkrijgbaar is bij het bisdom. Degenen die zich hebben aangemeld worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op het bisdom. Dat gesprek is allereerst ter kennismaking, om uitleg te geven over betekenis en opzet van het catechumenaatstraject en wederzijdse vragen te beantwoorden. Omdat de groep kandidaten die zich meldt heel divers is, worden ze niet meer zoals de afgelopen twee jaar uitgenodigd voor een gezamenlijk bijeenkomst, maar voor een persoonlijk gesprek zodat er gelegenheid is om eventueel extra informatie te geven en specifieke vragen te beantwoorden.
 
De coördinatoren van de catechumenaatscentra ontvangen vervolgens de kandidaten en maken met ieder van hen diverse praktische afspraken om hun ingroei in het christelijk geloven zo goed mogelijk te begeleiden. Met het oog daarop is ook besloten om sterker uit te gaan van het liturgisch jaar en te gaan werken met de jongerencatechismus,Youcat.
 
Er zal ook meer aandacht uitgaan naar de twee vieringen die aan het begin van de 40-dagentijd plaatsvinden. De kandidaten die in 2014 aan het traject beginnen, vieren op de centra ‘de plechtigheid van de opname onder de geloofsleerlingen’. Degenen die vorig jaar begonnen zijn, hebben op de eerste zondag van de 40-dagentijd ‘de plechtigheid van de uitverkiezing’ in de kathedraal. Daarmee begint voor hen de laatste fase van de voorbereiding, welke niet meer op de catechumenaatstcentra plaatsvindt, maar in de parochies waar de catechumenen vandaan komen en in de Paasnacht gedoopt zullen worden.
 
Hopelijk zijn er ook dit jaar weer meerdere volwassenen die aan het prachtige traject van het catechumenaat willen beginnen!

24-01-2014