Nieuws

21 JAN

Avond voor nieuwe parochiebestuurders op het bisdom

​Jaarlijks organiseert het bisdom een bijeenkomst waarvoor degenen worden uitgenodigd die in het afgelopen jaar in een parochiebestuur zijn benoemd. Dit jaar vindt deze bijeenkomst plaats op woensdagavond 21 januari. Op deze avond worden de nieuwe parochiebestuurders door de kanselier, de adjunct-econoom en medewerkers van de afdeling parochie-ontwikkeling geïnformeerd over een aantal specifieke  elementen, die verbonden zijn aan hun nieuwe taak in een kerkelijke omgeving. Daarbij is er ruim tijd voor het stellen van vragen.
Ook maken zij kennis met het bisdom; aan het begin van de avond worden zij verwelkomd door de bisschop, Mgr. A. Hurkmans.

21-01-2014