Nieuws

20 JAN

​In trouw verbonden; gilde en kerk een dynamisch verbond

Het gildewezen en de Kerk zijn door de eeuwen steeds nauw met elkaar verbonden geweest. Die verbondenheid wordt door elk gildelid bezegeld door de eed van trouw aan God, Koning en Vaderland. Elke tijd geeft daar een eigen invulling aan. Zo ook onze tijd, al doen zich in onze tijd een aantal ontwikkelingen voor waardoor de vanzelfsprekendheid van de band tussen gildewezen en Kerk onderwerp van gesprek is.
 
Monseigneur Hurkmans constateerde dat het ‘schuurt’ in de relatie. Hij nam samen met het hoofdbestuur van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden het initiatief om de bestaande situatie onder ogen te zien. Daartoe werd een commissio mixta ingesteld
bestaande uit een vertegenwoordiging van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en een vertegenwoordiging van de Kerk. De Commissio Mixta werd geleid door de externe onafhankelijk voorzitter, dr. P. de Jong en Fr. van Genugten, secretaris.
 
De Commissio Mixta kreeg de opdracht om de bestaande relatie tussen het gildewezen en de Kerk te doordenken en aanbevelingen te doen. De commissie koos voor een werkwijze met een grote inbreng van alle betrokkenen. Alle gesprekspartners onderschreven het belang van een goede onderlinge relatie tussen gildewezen en Kerk.
 
Vanuit die overtuiging en intentie heeft de Commissio Mixta de bestaande relatie doordacht en doet zij aanbevelingen. In het rapport met de titel “In trouw verbonden; gilde en kerk een dynamisch verbond” wordt daar verslag van gedaan. Dit rapport werd eind december 2013 door dr. P. de Jong aangeboden aan Mgr. A. Hurkmans en dhr. J. Verbeeten (voorzitter van de N.B.F.S.).
 
Hieronder treft u de verschillende documenten aan:
Rapport Commissio Mixta
Homilie op de Hoofdliedendag 2013 door Vicaris-gen. R. van den Hout
Voorbeeld vastlegging afspraken tussen Gilde en Parochie

20-01-2014