Nieuws

15 JAN

Geloof in de publieke ruimte

​GELOOF IN DE PUBLIEKE RUIMTE, het publieke belang van religie.
5e Lezing van de eenheid in ’s-Hertogenbosch
met Eric Borgman en James Kennedy
donderdagavond 23 januari 2014 ‘s-Hertogenbosch

In de westerse wereld zijn we ons er nog wel van bewust dat we een christelijke achtergrond hebben - en tegelijk zijn we er mee verlegen dat dat het geloof nog steeds bestaat. Er is een ervaring dat het onze waarden en verlichtte ideeën stichtte - en tegelijk dat het negatief is, onderdrukkend en bij vlagen antidemocratisch. Dat is de spagaat van godsdienst in de samenleving. Is zij onmisbaar als de bron van onze waarden en verbeelding  - of een voorbij stadium in de geschiedenis, interessant als religieuze vereniging voor geïnteresseerden?
 
eric borgman.jpgIn deze verwarring stelt Eric Borgman (1957) lekendominicaan en hoogleraar theologie dat een tegendraads geloof juist maatschappelijk onmisbaar is. Het is juist de grondslag van de samenleving. Dat mensen andere loyaliteiten hebben dan bijv. alleen aan de staat, zal ons ten goede komen. We kunnen alleen een gemeenschap vormen, meent Borgman, als we ervan uitgaan dat alle mensen de moeite waard zijn. Als we geloven dat er iets is tussen mensen dat niet onmiddellijk zichtbaar is, maar dat kan worden aangesproken, en als het tot spreken komt, anderen en onszelf raakt. Dit geloof is op tal van plaatsen in onze samenleving aan het werk. Maar met het oog op de toekomst, op politiek en bestuur, is het van groot belang het expliciet en publiek te belijden.
 
 
 
 
 
james kennedy.jpgJames Kennedy (1963), ‘Amerikaanse Nederlander’ en hoogleraar Nederlandse geschiedenis vindt het tijd dat de kerken hun pretenties moeten bijstellen. Dat ze zo graag maatschappelijk relevant willen zijn vindt hij verdacht. Laat ze juist kleine ‘contrastgemeenschappen’ zijn, daarin ligt hun kracht, in die beperkte pretentie kunnen ze maatschappelijk van betekenis zijn.

 

 
 
 
Voorafgaande aan de lezing is er om 19.00 uur in de St. Jan (Parade) een oecumenische Vesper m.m.v. Mgr. Hurkmans en Ds. Scheenstra.
 
De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk (Kerkstraat 20) ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Na de lezingen is er een publieksgesprek o.l.v. Ds. Jan de Vlieger.
Toegang vrij.
 
De Lezingen van de Eenheid worden georganiseerd in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen door het Bisdom ’s-Hertogenbosch en de Classis ’s-Hertogenbosch van de Protestantse Kerk.
Informatie: jvoppen@bisdomdenbosch.nl
15-01-2014