Nieuws

09 JAN

In memoriam Adrianus Wilhelmus Siemons

​Op 8 januari 2014 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Adrianus Wilhelmus Siemons, emeritus-pastoor van parochie De Bron in Tilburg en oud-deken van het dekenaat Beek-Ubbergen.

Emeritus-pastoor Siemons werd geboren in Loon op Zand op 14 mei 1937 en tot priester gewijd op 8 juni 1963. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Volkel (parochie H. Antonius Abt) van 1963-1968, als kapelaan te Vught (parochie H. Paulus) van 1968-1970, als kapelaan te Vught (parochie H. Petrus) en tevens als begeleider van de jeugdzielzorg en catechese voor het basisonderwijs in het dekenaat Vught van 1970-1971, als kapelaan te St. Oedenrode (parochie H. Martinus) van 1971-1980 en vanaf 1973-1979 tevens als godsdienstleraar in deze plaats, als pastor te Helmond (parochies Goddelijke Voorzienigheid en H. Anna) van 1980-1991, als pastoor te Millingen a/d Rijn (parochie H. Antonius van Padua) en Kekerdom (parochie H. Laurentius) en tevens als deken van het dekenaat Beek-Ubbergen van 1991-1996, als pastoor te Tilburg (parochies H. Dionysius-Goirke, O.L. Vrouw van de Rozenkrans-Hasselt, Noord-West) van 1996-2000 en tenslotte vanaf 2000 als pastoor van parochie De Bron te Tilburg, uit welke functie hem op 29 december 2003 eervol ontslag werd verleend.

 
Moge hij rusten in vrede!

09-01-2014