Nieuws

13 DEC

Tussen identiteit en gastvrijheid

​Enkele maanden geleden werden pastoraal verantwoordelijken tijdens een internationaal congres over geloofscommunicatie opgeroepen om in de spanning te gaan staan tussen identiteit en gastvrijheid. Een oproep die we als bisdom ter harte hebben genomen.

Eind 2011 presenteerde de bisschop de beleidsnotitie ‘catechumenaat in het bisdom van ’s-Hertogenbosch’. De notitie gaat over de betekenis en het verloop van het catechumenaat, over de vier catechesecentra, de samenwerking van bisdom, centra en parochies gedurende het catechumenaatstraject en hoe men zich voor dit traject kan aanmelden.

Afgelopen twee jaar hebben we ervaring opgedaan, zijn er reacties geweest van deelnemers en begeleiders van het traject, hebben pastores bezwaren en wensen kenbaar gemaakt en heeft de bisschop de hoop uitgesproken dat we op weg gaan met mensen die zich melden en hen de rijkdom van het geloof laten kennen en beamen, dat we hen helpen om binnen te gaan in de Kerk en zich thuis te voelen in de parochie.

Doopsel volwassene.gifDe komende jaren zullen we verder gaan met mensen uit te nodigen om zich te laten dopen, katholiek te worden, en om aan één van de vier centra deel te nemen aan het catechumenaatstraject. We hopen dat het aantal volwassenen dat begint aan het traject de komende jaren zal groeien en dat er uiteindelijk in alle nieuwe parochies tijdens de paaswake volwassenen gedoopt worden.
Om die ‘dromen’ uit te kunnen laten komen, zijn enkele veranderingen gewenst. We noemen ze hier kort, maar het pastorale kader zal een brief ontvangen met toelichting en een praktische handreiking om mensen die aangeven gedoopt te willen worden de weg te wijzen.

Per 1 januari 2014
- zal het bisdom, na het ontvangen van het formulier ‘aanvraag tot opname in het catechumenaat’, de kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk gesprek;
- zal voor de daadwerkelijk start op één van de centra door de coördinator samen met de kandidaat gezocht worden naar geschikte doopborgen en wordt er contact gelegd met de priester van de parochie van de kandidaat;
- zal de coördinator kijken hoe het traject – dat iets ingekort is - zo goed mogelijk op de afzonderlijke kandidaten kan worden afgestemd;
- zullen de bijeenkomsten op de catechumenaatscentra minder op lessen lijken en meer het karakter krijgen van ‘al vertellend en vragend samen op weg gaan’, al blijft het gestructureerd aanreiken van kennis en ervaring  behouden;
- wordt het liturgisch jaar dat aan de basis ligt van het catechumenaatstraject als uitgangspunt en structuur genomen voor de bijeenkomsten, waarbij niet langer gebruik gemaakt zal worden van het boek ‘Geloof onder woorden’, maar van de Youcat.

Kandidaten kunnen zich middels dit formulieraanmelden tot eind januari 2014.

13-12-2013