Nieuws

11 DEC

​Bisschoppenconferentie roept op tot voorbede voor Syrië

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft besloten om zich aan te sluiten bij de oproep van de Raad van Kerken tot voorbede voor Syrië in de zondagsvieringen van 14/15 december.

Hier treft u de brief van de Raad van Kerken aan de syrisch-orthodoxe bisschop Selwanos en een tekstwaarin een voorstel tot voorbede is opgenomen.

11-12-2013