Nieuws

29 NOV

Kerstinzameling voor voedselbank

God is als kwetsbaar kind tot ons gekomen in armoedige omstandigheden. Herders, koningen, engelen en engelen van mensen zoals Maria en Jozef omringden Hem met goede zorgen.
In onze tijd zijn er vele kwetsbare mensen die uitzien naar hulp van engelen van mensen.
Ik hoop dat vele parochianen die naar de nachtmissen komen niet alleen hun hart openen voor het Kind in de kribbe, maar ook voor hun broeders en zusters die het niet gemakkelijk hebben.

Vandaar dat ik parochies oproep om op de derde zondag van de advent (het weekend  van 14 en 15 december) een concrete inzameling te houden voor de plaatselijke voedselbank of een voedselbank in de buurt. Het gaat in principe om giften in natura (houdbaar voedsel).  Laat de koster manden klaar zetten in de kerk. Neem contact op met de voedselbank en spreek af of iemand van de voedselbank de gaven komt halen of dat iemand van de parochie ze gaat brengen. Maak de actie bekend op de tweede zondag van de advent (het weekend van 7 en 8 december).

Deze oproep is een heel directe en zo ook de actie zelf. Ik besef dat het ook een late oproep is, maar we kunnen zo laten zien of we zonder veel organisatie en overhead mensen in nood concreet kunnen helpen.
 
Ik wens u een goede advent en alvast een Zalig Kerstmis toe.
 
+ R. Mutsaerts

29-11-2013