Nieuws

21 NOV

Twintig jaar catechismus van de katholieke kerk

Bij gelegenheid van de diocesane sluiting van het wereldwijd gevierde Jaar van het Geloof op vrijdagavond 22 november, staan we als bisdom stil bij het feit dat de Catechismus van de katholieke Kerk 20 jaar bestaat.
 

peter-dullaert.jpg

Na de eucharistieviering in de St. Jans kathedraal zal de heer Peter Dullaert op het Sint-Janscentrum (20.15 uur) een lezing houden waarin hij ingaat op het belang van de Catechismus voor de nieuwe evangelisatie.


Nieuwe evangelisatie gaat over de verkondiging van het Evangelie zowel aan mensen die op een of andere wijze ‘christelijk gevormd’ zijn, dat zijn degenen die gedoopt zijn maar niet praktiseren, als aan mensen die in een door het christendom gevormde cultuur leven maar nog nooit echt het Evangelie hebben gehoord. Voor de Kerk is dit een nieuwe situatie. Voor het eerst staan we immers voor de uitdaging om te evangeliseren in een wereld die ‘anders’ is dan de decennia die achter ons liggen. 

Het is belangrijk dat we ons als Kerk bewust zijn van deze nieuwe situatie en dat samen de uitdaging aan gaan. Het is dan ook goed om een avond bijeen te komen, het enthousiasme met elkaar te delen en te horen op welke wijze de Catechismus van de katholieke Kerk kan worden ingezet.
“Ga uit, open de deuren en wees moedig genoeg om nieuwe paden voor de verkondiging van het Evangelie te gaan” (paus Franciscus, 29 september 2013)

21-11-2013