Nieuws

19 NOV

​Mgr. Lescrauwaet overleden

lescrauwaet 2.jpgMet leedwezen heeft het bisdom van ’s Hertogenbosch kennisgenomen van het overlijden van Mgr. dr. Joseph Frans Lescrauwaet M.S.C., emeritus-hulpbisschop van het bisdom Haarlem. Mgr. Lescrauwaet overleed dinsdag 19 november 2013, op negentigjarige leeftijd.

Na zijn emeritaat in 1995 werd Mgr. Lescrauwaet een vertrouwd gezicht in ’s Hertogenbosch, waar hij met regelmaat de Heilige Mis celebreerde in de Sint-Janskathedraal en waar vele gelovigen hem zullen herinneren als een begenadigd predikant. Als vormheer bezocht hij de parochies – vele jongeren in het Bossche bisdom heeft hij het H. Vormsel toegediend  – en ook heeft hij een groot aantal retraites en bezinningsdagen in het bisdom gegeven.

lescrauwaet 1.jpgMgr. Lescrauwaet woonde, totdat zijn gezondheidssituatie  hem dit niet meer toestond, vele jaren op het Sint Janscentrum, waar hij naast als docent ook als spirituaal (geestelijk begeleider) fungeerde. Hij was een zeer gewaardeerd lid van de seminariegemeenschap.
Bisschop Hurkmans en het bisdom denken bij het overlijden van Mgr. Lescrauwaet  aan de vele verdiensten die hij, inmiddels al met emeritaat, ook voor het bisdom van ’s Hertogenbosch heeft gehad. Op uitdrukkelijk verzoek van Mgr. Lescrauwaet zelf, zal hij begraven worden vanuit de Sint-Janskathedraal.

De uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 23 november a.s. om 10.30 uur in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch. Aansluitend zal hij worden bijgezet in de crypte op begraafplaats Orthen. Hoofdcelebrant van de pontificale Requiemmis is Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans.

Aan de vooravond zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen van Mgr. Lescrauwaet in het Sint-Janscentrum.

Dat hij moge rusten in vrede!


Voor meer informatie en een necrologie zie de website van het
Sint-Janscentrum.

19-11-2013