Nieuws

15 NOV

Nederlandse Bisschoppen roepen op tot hulp aan Filippijnen

​De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft geschokt kennis genomen van de verschrikkelijke tyfoon die de Filippijnen getroffen heeft. In dit moment van onmetelijk lijden van het Filippijnse volk spreken wij als Nederlandse bisschoppen ons medeleven uit met de slachtoffers en hun dierbaren. We bidden om Gods ontferming over het Filippijnse volk.
 
Wij roepen de Nederlandse bevolking in dit moment van grote nood op de slachtoffers op de Filippijnen te steunen in daad en gebed. Het gaat hier om een arm land dat daarom extra zwaar getroffen wordt. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben gironummer 555 opengesteld voor de slachtoffers. Wij doen een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. De Filippijnen kunnen nu niet zonder onze hulp!

15-11-2013