Nieuws

12 NOV

Voorlichtingsavonden economaat

​Het bisdom van 's-Hertogenbosch nodigt u uit voor een tweetal informatie-avonden, die worden georganiseerd op maandag 2 december 2013 (Actualiteiten vanuit het Economaat) en dinsdag 3 december 2013 (SEPA).

De bijeenkomst op maandag 2 december 2013 is met name gericht op de penningmeesters van parochies, maar ook anderen zijn vanzelfsprekend welkom. Op deze avond zal onder andere aandacht worden besteed aan een aantal actuele zaken op het gebied van onder andere:

• de exploitatie van de R.-K. begraafplaats nu en in de toekomst
• de financiële administratie in Navision met aandacht voor een volledig nieuwe jaarrekeningmodule en het optimaliseren van de inrichting.
• ondersteuning van de actie kerkbalans door een doelgroepgerichte aanpak vanuit de ledenadministratie.
Op deze avond zullen namens het Bisdom aanwezig zijn de heer P. Broeders di., directeur-econoom, de heer W. van de Molengraft, adjunct-econoom, en de heer C. Broekhuizen, afdeling parochie-ontwikkeling.


De bijeenkomst op dinsdag 3 december 2013 is volledig gericht op de invoering van SEPA (Single European Payment Area) en de noodzakelijke aanpassingen binnen Navision als gevolg daarvan. In Navision wordt een mandatenregistratie ingevoerd alsmede een aantal veranderingen in het incassotraject. Op deze avond, die met name ook is gericht op de uiteindelijke gebruikers van de kerkbijdragemodule binnen uw parochie, willen wij samen stilstaan bij voornoemde wijzigingen in Navision en willen wij antwoord geven op vragen daarover. Naar verwachting zullen de betreffende aanpassingen in Navision in de tweede helft van november feitelijk worden doorgevoerd.
Deze avond zal worden verzorgd door de heer W. van de Molengraft, adjunct-econoom, in samen-werking met vertegenwoordigers van IPAL (de heer L. Sevriens) en GAC (de heer Ton Jans).
 
Beide avonden worden georganiseerd op het bisdomkantoor, Parade 11 te ’s-Hertogenbosch, aanvang 19.30 uur, einde uiterlijk 22.00 uur.
Belangstellenden kunnen zich via e-mail aan avdels@bisdomdenbosch.nl voor bovengenoemde informatie-avonden opgeven.
Vanzelfsprekend ontvangt u een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Gezien de op het programma staande onderwerpen bevelen wij deze avonden bijzonder bij u aan.
12-11-2013