Nieuws

11 NOV

Vier permanente diakens gewijd

​Op zaterdag 9 november zijn door gebed en handoplegging 4 permanente diakens gewijd voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Mgr. Hurkmans sprak in zijn homilie over de grote levensvragen waar iedere mens mee rondloopt. 
“De grote vragen van het leven – zo hoorde ik in een gesprek met jullie – hebben jullie doorleefd. Ieder van jullie kent twijfel, weet wat duisternis is, kent ziekte, dood en schuld, maar ook weet ieder van jullie dat God je door de Kerk nieuw leven blijft geven en altijd nabij blijft. Op de adem van de Heilige Geest zijn jullie blijven bidden, weten jullie je thuis bij God. Jullie hebben geleerd jullie lijden te delen met het lijden van Christus en daardoor weten jullie dat door lijden en dood nieuw leven tot jullie komt. Jullie weten dat jullie in dankbaarheid veel mogen doen voor de Vader in de hemel en voor jullie medemensen. Jullie zijn gewend – zo weten wij – zoals Paulus het in de tweede lezing vraagt, goed leiding te geven in jullie gezinnen.”

“Door de wijding zullen de wijdelingen delen in het leven van de Heilige Geest. Dit leven zal hen ertoe aanzetten in concrete daden de levensvragen van hun broeders en zusters om te zetten in een vertrouwvol, vreugdevol en vrij leven in liefde. God blijf ons allen genadig, daar mogen we op rekenen”, aldus de bisschop.
 
Voor de hele tekst van de homilie, klik hier. 
voor een fotoreportage van de diakenwijding, klik hier.
11-11-2013