Nieuws

07 NOV

Feestelijkheden rond de afsluiting van het Odajaar (713-2013), in Sint-Oedenrode

​Het herdenkingsjaar van de heilige Oda komt langzaam tot een einde. Maar het zal geen einde zijn met een stille trom. In de afgelopen twee weken hebben alle RK Basisscholen binnen Sint-Oedenrode een lesproject over de heilige Oda gevolgd. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het boek over het leven van de heilige Oda. Hetzelfde geldt voor de nieuwe hymne van Matthieu Dijker, die op 17 november voor het eerst gezongen wordt. 
 
Op die dag is er een Pontificale  Eucharistieviering, met mgr. Hurkmans als hoofdcelebrant, waarin aandacht zal zijn voor Sint-Oda tussen tal van andere Brabantse heiligen. Deze H. Mis, in de Sint Martinuskerk, begint al om 10.10 uur.
 
De feestelijke afsluiting van het Odajaar vindt in het weekend daarna plaats, in en rondom dezelfde kerk, op zondag 24 november vanaf 9.30 uur.
 
Meer informatie over deze en andere feestelijkheden rond het 13e eeuwfeest van Sint-Oda vindt u in dit persbericht.
Meer informatie over het scholenproject vindt u hier.

07-11-2013