Nieuws

09 OKT

Bisschop Hurkmans wijdt het bisdom toe aan Maria op zondag 13 oktober

​Van 15.00 tot 16.00 uur wordt zondag 13 oktober een diocesane gebedsviering rondom Maria georganiseerd in de kathedraal.
De viering begint met het Rozenkransgebed aangevuld met verschillende Marialiederen in de stijl van Lourdes, waarbij we met kaarsje in de hand bidden en zingen. Tijdens het Rozenkransgebed zal het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch naar het altaar worden gedragen.
Na een korte overweging door pastoor-deken Theo van Osch zal de bisschop, Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans het hele bisdom in gebed aan Maria toewijden. Vervolgens brengen we de noden en zorgen van het bisdom en van de individuele gelovigen bij Onze Lieve Heer.

Het jongerenkoor Deux Bornes uit Uden zal deze viering muzikaal verzorgen. Dit koor zal ook meegaan naar Lourdes in 2014, waardoor we een voorproefje krijgen van de muzikale omlijsting van de bedevaart. Wij willen in onze gebeden ook ons land, onze Kerk, de parochies en alle heiligdommen opnemen. We trachten natuurlijk zoveel mogelijk mensen in de kathedraal te verwelkomen, en tonen dat we met velen deze middag met Maria op weg gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering.

Voor geïnteresseerde pelgrims van de bisdombedevaart naar Lourdes in 2014 wordt, aansluitend aan de viering (ca. 16.30 uur), in het Theater aan de Parade een film vertoond. Het is de film "Je m’appelle Bernadette”, wat de meest recente film is over het leven van de H. Bernadette. We verwachten hiervoor een grote belangstelling. Er zijn slechts 180 plaatsen in de filmzaal beschikbaar. Wilt u zich hiervoor aanmelden bij mevr. Anja van der Els (avdels@bisdomdenbosch.nl) o.v.v. “film”. De kaarten liggen dan voor aanvang van de film voor u klaar in het theater.
09-10-2013