Nieuws

08 OKT

De vonk laten overspringen

​In Nederland ontvangen ieder jaar ongeveer 20.000 jongeren het heilig Vormsel; de ruime meerderheid van deze vormelingen woont in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Ongeveer driehonderd vrijwilligers bereiden deze jonge mensen in de parochies van ons bisdom voor op dit sacrament. Voor de vrijwilligers is dat enerzijds een hele eer om jonge mensen te mogen begeleiden naar dit bijzondere moment, anderzijds is het ook een uitdaging. Het is immers niet eenvoudig om jonge mensen te begeleiden op hun weg van geloof en voor te bereiden op de liturgische viering van het Vormsel.
Voor de vormselvoorbereiders wordt dan ook een bijeenkomst georganiseerd rond het thema ‘De vonk laten overspringen’, waar zij inspiratie voor het werk op kunnen doen en waar handreikingen aangereikt worden om tijdens de catechese uitleg te geven van de liturgie van het heilig Vormsel.

In de hoop dat vele vormselvoorbereiders zullen deelnemen aan deze speciale vormselbijeenkomst, wordt de avond op vier verschillende locaties en data aangeboden:
- woensdag 30 oktober in ’s-Hertogenbosch
- donderdag 7 november in Deurne
- donderdag 14 november in Bladel
- woensdag 20 november in Cuijk

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur zaal / ruimte open; ontvangst met koffie/thee​
​19.30 uur ​inleiding over het vormsel als initiatiesacrament
vragen /opmerking naar aanleiding van de inleiding
​20.00 uur ​delen van ervaringen:
wat zijn de uitdagingen en moeilijkheden bij de uitleg van de vormselliturgie
​20.15 uur ​pauze
​20.30 uur ​de liturgie van het Vormsel begrijpen en meebeleven
aanreiken van suggesties en materiaal
21.30 uur​ ​afsluiting van de avond met gebed

U kunt zich tot een week voor betreffende datum aanmelden bij het secretariaat van het Diocesaan Vormingscentrum middels dit formulier.Vergeet niet te vermelden op welke dag / plaats u wilt deelnemen aan de bijeenkomst. Een week voor de betreffende datum ontvangt u een bevestiging en locatiegegevens.

08-10-2013