Nieuws

30 SEP

Programma Mariadag 13 oktober 2013

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch sluit zich van harte aan bij de Mariadag die wordt gehouden op 13 oktober 2013 als onderdeel van het Jaar van het Geloof.

Zondagochtend in de parochie
Voor de eucharistievieringen in de parochies op zondag 13 oktober worden liturgische handreikingen aangeboden. Maandag 7 oktober ontvangen de parochies een suggestie voor de voorbede, een korte voorleesbrief van de bisschop en gebedsprentjes.
Zondagochtend in de kathedraal
De bisschop, Mgr. A. Hurkmans, viert deze zondag om 11.45 uur de Eucharistie in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch. Deze heilige mis zal muzikaal worden verzorgd door koor en orkest van “Dolce Musica” uit Barneveld.
Zondagmiddag in de kathedraal: gebedsviering rondom Maria
Van 15.00 tot 16.00 uur wordt er een diocesane gebedsviering rondom Maria georganiseerd in de kathedraal.
De viering zal bestaan uit 3 onderdelen:
rozenkransgebed.jpg1) Rozenkransgebed aangevuld met verschillende Marialiederen in de stijl van Lourdes
Met kaarsje in de hand bidden we het “Wees gegroet Maria” en zingen we het “Ave, Ave Maria”. Tijdens het Rozenkransgebed zal het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch naar het altaar worden gedragen.
2) Korte overweging over Maria en de Kerk
Pastoor-deken Theo van Osch, hoofdaalmoezenier van de bisdombedevaart naar Lourdes in 2014, zal een korte overweging verzorgen over Maria en de Kerk en de boodschap van Lourdes.
3) Uitstelling van het Allerheiligst Sacrament
Het Allerheiligst Sacrament zal worden uitgesteld. Met gebeden en gezangen brengen we onze dankbaarheid, noden en zorgen bij Onze Lieve Heer.
Het jongerenkoor Deux Bornes uit Uden zal deze viering muzikaal verzorgen. Zij zullen ook meegaan naar Lourdes in 2014, waardoor we een voorproefje krijgen van de muzikale omlijsting van de bedevaart.
Wij willen in onze gebeden ook ons land, onze Kerk, de parochies en alle heiligdommen opnemen. We trachten natuurlijk zoveel mogelijk mensen in de kathedraal te verwelkomen, en tonen dat we met velen deze middag met Maria op weg gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering.

Film en verdiepingsbijeenkomst
Aansluitend aan de Maria-gebedsviering is er een vervolgprogramma voor twee verschillende doelgroepen.
Voor de parochiecontactpersonen, bedevaartcoördinatoren en contactpersonen van de VNB wordt er een verdiepingsbijeenkomst georganiseerd in het Sint Janscentrum (Papenhulst 4). Mevr. drs. Ellen Kleinpenning, coördinator van het Diocesaan VormingsCentrum, zal een lezing geven met het thema: “Als parochie/bisdom gezamenlijk op bedevaart gaan”. U wordt verzocht zich hiervoor aan te melden bij mevr. Anja van der Els (avdels@bisdomdenbosch.nl) o.v.v. “verdiepingsbijeenkomst”.
je-m-appelle-bernadette Film.jpg
Voor geïnteresseerde pelgrims van de bisdombedevaart naar Lourdes in 2014 wordt in het Theater aan de Parade een film vertoond. Het is de film "Je m’appelle Bernadette”, wat de meest recente film is over het leven van de H. Bernadette. vertoond. We verwachten hiervoor een grote belangstelling. Er zijn slechts 180 plaatsen in de filmzaal beschikbaar. Wilt u zich hiervoor aanmelden bij de mevr. Anja van der Els (avdels@bisdomdenbosch.nl) o.v.v. “film”.
 
De september-nieuwsbrief van de Lourdesbedevaart kunt u hierlezen.
De presentatie van 16 september kunt u hierinzien.
30-09-2013