Nieuws

26 SEP

13 oktober: wereldwijd Maria-dag

Op 13 oktober is er wereldwijd een Maria-dag in het kader van het “Jaar van het Geloof” voorzien. 
 
“Porta fidei”
Bij het uitroepen van het Jaar van het Geloof schrijft Paus Benedictus XVI in “Porta Fidei” over Maria: “Door het geloof, heeft Maria het woord van de Engel aanvaard en de boodschap geloofd dat zij Moeder van God zou worden in de gehoorzaamheid van haar toewijding. Bij haar bezoek aan Elizabeth, verhief zij haar lofzang tot de Allerhoogste voor de wonderdaden die Hij tot stand gebracht heeft in iedereen die op Hem vertrouwt. In vreugde en angst, brengt zij haar enige Zoon ter wereld, waarbij zij haar maagdelijkheid ongeschonden bewaart. Vertrouwend op Jozef, haar bruidegom, brengt zij Jezus naar Egypte om Hem te redden van de vervolging door Herodes. Met hetzelfde geloof, heeft zij de Heer gevolgd bij Zijn prediking en bleef zij met Hem tot op Golgota. Met geloof, heeft Maria de vruchten gesmaakt van Jezus’ verrijzenis; zij bewaarde elke herinnering in haar hart en gaf ze ook door aan de Twaalf die met Haar in het Cenakel bijeen waren om de Heilige Geest te ontvangen.”
 
Rome: Internationale rozenkrans en eucharistieviering met Paus Franciscus
Op zaterdag 12 oktober komt om 17.00 uur het originele beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima aan op het Sint Pietersplein te Rome, in aanwezigheid van Paus Franciscus. Er wordt dan een catechese over Maria gehouden. Om 19.00 uur komt het beeld van de Verschijningskapel van Fatima aan in het Heiligdom van Maria van de Goddelijke Liefde (Rome), aangezien de volgende dag, 13 oktober, immers de verjaardag van de laatste verschijning in Fatima is. De opzet is om vervolgens vanuit het Vaticaan verschillende Maria-oorden in een Tv-uitzending samen de rozenkrans te laten bidden. Het hele avondprogramma wordt door de Italiaanse televisie (RAI) in Eurovisie rechtstreeks uitgezonden. Het Vaticaan heeft 11 heiligdommen van over de hele wereld uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale rozenkrans: De ‘grote’ Heiligdommen van Fatima (Portugal), Lourdes (Frankrijk), Banneux (België), Nazareth (Israël), Guadeloupe (Mexico), Kibeho (Rwanda), Akita (Japan), Czestochowa (Polen), Vailankanny (India), Sydney (Australië) en Buenos Aires (Argentinië) zullen tegelijkertijd de blijde mysteries van de rozenkrans worden gebeden en via een satellietverbinding rechtstreeks worden uitgezonden. Na het rozenkransgebed volgt een gebedswake.
Op zondag 13 oktober zal er om 10.00 uur op het Sint Pietersplein de Rozenkrans gebeden worden en vervolgens zal om 10.30 uur paus Franciscus hoofdcelebrant zijn in de eucharistieviering op deze Maria-dag. 
 
’s-Hertogenbosch: Eucharistieviering en een gebedsviering rondom Maria
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch wil zich graag van harte aansluiten bij deze Mariadag in het Jaar van het Geloof.
Voor de eucharistieviering van zondag 13 oktober in de parochies worden liturgische handreikingen aangeboden. De bisschop, Mgr. A. Hurkmans, zal op deze dag om 11.45 uur de Eucharistie vieren in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch.

Zondag 13 oktober wordt om 15.00 uur in de kathedraal een diocesane gebedsviering rondom Maria georganiseerd. Het programma voor deze middag volgt zo spoedig mogelijk. Noteert u alvast deze bijzondere bijeenkomst in uw agenda. Iedereen is van harte uitgenodigd om met Maria deze middag op weg te gaan.

26-09-2013