Nieuws

18 SEP

In memoriam Piet Fonger Vallenga

​Op 15 september 2013 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Piet Fonger Vallenga, emeritus-pastoor van de parochie O.L. Vrouw van Lourdes (Vlokhoven) te Eindhoven.

Emeritus-pastoor Vallenga werd geboren in Vught op 3 februari 1921 en tot priester gewijd op 25 juli 1945. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan van de parochie H. Willibrordus (Zeelst) te Veldhoven van 1945-1949, als kapelaan van de parochie H. Lambertus te Veghel van 1949 – 1955, als kapelaan van de parochie H. Clemens te Nuenen van 1955 – 1963, als kapelaan van de parochie H. Joseph te Helmond van 1963 – 1967, vanaf 1967 als pastoor van de parochie O.L. Vrouw van Lourdes (Vlokhoven) te Eindhoven en toen deze parochie deel ging uitmaken van de parochie Woensel-Midden vanaf 1976 als pastor van deze parochie. Op 15 april 1986 werd hem eervol ontslag verleend uit deze functie.
Moge hij rusten in vrede!
N.B. uitvaart: vrijdag 20 september a.s. om 12.00 uur vanuit de parochiekerk te Eindhoven-Vlokhoven, waarna aansluitend zijn crematie zal plaatsvinden.
18-09-2013