Nieuws

16 SEP

Birgitinessen 300 jaar in Uden

​Op het feest van Kruisverheffing, zondag 14 september 2013, herdachten de zusters Birgittinessen het feit dat zij 300 jaar geleden vanuit Coudewater, onder Rosmalen, naar Uden, in het Vrije Land van Ravenstein, zijn gevlucht. 

 
De zusters Birgittinessen leven in stilte binnen de dikke muren. Zij leiden een teruggetrokken, sober leven. Dit volgens de regel van hun stichteres Birgitta van Zweden (1303-1373), patrones van Europa. In Nederland werd de eerste abdij in 1434 gesticht te Coudewater onder Rosmalen. Na de Reformatie werd deze abdij verplaatst naar Uden. Rond dit jubileum van de abdij “Maria Refugie” werden verschillende activiteiten ontplooid.
 
Pontificale eucharistieviering 
Zaterdag begon het feest van de abdij meteen met het hoogtepunt: een pontificale eucharistieviering in de abdijkapel. De bisschop, Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans vierde samen met Mgr. dr. A Dupuy, apostolisch nuntius en 14 priesters in een volle kapel met zusters Birgittinessen, uit verschillende abdijen uit binnen- en buitenland, met genodigden de eucharistie. De bisschop benadrukte in zijn homilie de band tussen de zusters en de Udense gemeenschap. “De mensen in Uden houden veel van hun zusters, in het bijzonder van de Birgittinessen.
birgiitinessen, overzicht.jpg
De mensen in Uden beseffen diep in hun hart heel goed dat het een rijkdom is dat God niet ver buiten hun bereik ligt. De zusters bidden. Zij zijn bij God. De zusters laten door hun trouw aan God de trouw van God aan de mensen in Uden zien. De zusters leven, zo kan men eveneens zeggen, eenvoudig en houden daardoor de Udense bevolking een spiegel voor. Met Gods hulp kun je eenvoudig leven en gelukkig zijn.”
birigitinessen, bewoonster.jpg
Aan het einde van de homilie sprak de bisschop woorden van dank: “Een hartelijke felicitatie met uw driehonderd jarig jubileum. Wij, ik spreek namens velen, zijn blij dat jullie er zijn. Jullie zijn een kostbaar juweel in de Kerk van ons bisdom en in Uden. Amen.”
 
Voor de hele homilie van de bisschop klik hier. 
 
Birgittijnse Atlas en de tentoonstelling 300 jaar Abdij Uden
In de middag werd de Internationale Birgittijnse Atlas gepresenteerd. Vervolgens werd in de namiddag door de commissaris van de Koning van Noord-Brabant de expositie ‘300 jaar Abdij Uden’ in het Museum voor Religieuze Kunst geopend.
 
Open dag
Op zondagmiddag 15 september 2013 hebben de zusters Birgittinessen, in het kader van de viering van hun 300-jarige aanwezigheid in Uden, de deuren van hun abdij eenmalig opengezet. Dit was een unieke gebeurtenis. Bezoekers konden op deze zondag kennis maken met de zusters, hun dagelijks leven en hun gebouw. Tevens werd de mogelijkheid geboden om in de kloostertuin, te genieten van een kopje koffie/thee. Hier was speciaal voor deze gelegenheid een tent opgesteld. Aansluitend kon daarna in het Museum voor Religieuze Kunst de expositie ‘300 jaar Abdij Uden’ bezocht worden, waar een filmpje over de Birgittinessen, hun geschiedenis en hun leven getoond werd. Ieder gezin ontving, bij het verlaten van het museum, ook nog het boekje ‘300 jaar Abdij Uden’, waarin het leven van de stichteres van de Orde, Birgitta van Zweden, en de geschiedenis van de zusters Birgittinessen in Nederland staat beschreven.

foto's: Ramon Mangold 
16-09-2013