Nieuws

06 SEP

Tweede informatiebijeenkomst Lourdesbedevaart

​De voorbereidingen voor de diocesane bedevaart van het bisdom van ’s-Hertogenbosch naar Lourdes zijn in volle gang.
Bisschop Hurkmans en zijn staf hopen dat zoveel mogelijk mensen uit het bisdom met hun parochie aan deze reis zullen deelnemen. “Juist om het geloof van mensen te sterken. Om elkaar te dragen in het geloof. Een bedevaart naar Lourdes is altijd zegenrijk. Daar kom je van terug als stralende gelovigen,” aldus de bisschop.

De volgende informatiebijeenkomst over de diocesane bedevaart naar Lourdes voor de bedevaartcoördinatoren, parochiecontactpersonen en de contactpersonen van VNB is op maandag 16 september. Op deze avond worden alle bovengenoemden verder geïnformeerd over het programma van de bedevaart, de reismogelijkheden, de prijzen en de werving. Na deze avond kunt u in uw parochie actief aan de slag om parochianen uit te nodigen om mee te gaan naar Lourdes.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
​18.30 uur ​ Ontvangst met koffie en thee
​19.00 uur ​Welkom en opening met gebed door hoofdaalmoezenier Theo van Osch
Live-verbinding met bisschop Hurkmans vanuit Lourdes
​19.15 uur Aanvang presentatie. De volgende punten zullen o.a. aan de orde komen:
     1. Programma diocesane bedevaart 
     2. Werving en programmaonderdelen jongeren 
     3. Reisinformatie en logistiek 
     4. Communicatie, bijzondere data en gebeurtenissen 
     5. Nieuwe flyers, waaronder ook flyer op maat per parochie en bidprentje
     6. Aanmelding / inschrijvingsmogelijkheden 
     7. Voorbeelden van praktische voorbereiding 
     8. Rondvraag
​21.30 uur ​Sluiting


Deze bijeenkomst wordt gehouden in Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224 AC ’s-Hertogenbosch.

Wilt u zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een bericht te sturen naar mevr. A. van der Els. (Voor e-mailadres, klik hier.Graag ook het aantal personen doorgeven zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.
Wij hopen u op 16 september te mogen begroeten om zo gezamenlijk verder op weg te kunnen gaan naar Lourdes.
Op de homepage vindt u onder de knop 'Lourdesbedevaart 2014' de nieuwsbrief van juli-augustus.

 

06-09-2013