Nieuws

04 SEP

​Bisdom sluit zich aan bij speciale gebeds- en vastendag voor Syrië

Zondag jongstleden deed Paus Franciscus een dringende oproep aan de strijdende partijen in Syrië om een einde te maken aan alle gewelddadigheden in het land. Voor de vrede in het Midden-Oosten kondigde de Paus een speciale vasten- en gebedsdag af. Dat is dus zaterdag 7 september, een dag voor het feest van de Geboorte van Maria, de Koningin van de Vrede.
 
Rome
Op zaterdagavond 7 september zal op het Sint-Pietersplein in Rome een wake worden gehouden. Deze bijeenkomst zal vijf uur duren.
 
Den Bosch
Ook in de kathedrale basiliek van Sint Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch wordt op 7 september een gebedswake voor vrede in Syrië gehouden. Deze wake vindt plaats van 19.00 tot 20.00 uur. Vicaris-generaal R. van den Hout zal namens de bisdomstaf hieraan deelnemen. De bisschop en hulpbisschop zullen op de reeds eerder geplande vieringen in het bisdom bidden om vrede in Syrië.
 
Alle gelovigen
Franciscus riep zowel katholieken als niet-katholieke christenen en niet-christelijke gelovigen op om 7 september intens te bidden. Ook in de Bossche Sint Jan zijn gelovigen van alle denominaties van harte welkom om aan te sluiten.  Iedereen is van harte welkom voor een moment van bezinning, gebed en solidariteit. 
 
Liturgische handreiking
De diocesane dienst liturgie heeft gezorgd voor een liturgische handreiking in de vorm van voorbede voor het weekend van 7 en 8 september voor de parochies. Voor de voorbede klik hier.
Ook de Nederlandse Kerkprovincie heeft een verklaring uitgegeven. Deze vindt u hier

04-09-2013