Nieuws

02 SEP

​Bisschop: “Grootouders neem uw kleinkinderen mee naar Lourdes”

bedevaart kevelaer 1.jpgMet een groep pelgrims uit Veghel, Ravestein, Oss en omstreken was bisschop Hurkmans afgelopen zaterdag naar Kevelaer gegaan. Om 11.30 kwam eenieder samen in de Basiliek voor een feestelijke pontificale Eucharistieviering. Stijlvol verzorgd. Een prachtige intocht met gildebroeders, bruiden en het Mariabeeld uit Ravestein, terwijl het koor een prachtige mis zong waarnaast ruimte was voor samenzang. 
 
De bisschop sprak in zijn preek over het geloof: “vele ouders en grootouders dragen een stil verdriet met zich mee. Dat de kinderen en kleinkinderen het geloof niet meer lijken te kennen is voor velen wel het zwaarste om te dragen. Het is goed dit stille verdriet om te zetten in een actief beleven van het geloof. We zijn in Gods liefde geborgen, in iedere Eucharistie roept Christus ons op tot een leven in naastenliefde en sterkt Hij in ons de hoop op een leven met Hem zonder einde. Dit geloof maakt ons sterk. Draag dit over aan uw kinderen en kleinkinderen. Niet op de eerste plaats in woorden maar vooral in daden. Blijf bidden, blijf goed voor iedereen. Uw kinderen en kleinkinderen zullen altijd blijven zeggen mijn opa, mijn oma was gelovig. Daar zullen ze trots op zijn. En dat is ook voor hen weer een beginpunt. Het is goed om met elkaar onderweg te zijn om samen het geloof te vieren en om er samen over te praten. Hier in Kevelaar kunt u uw zorgen kwijt. Maria luistert naar u. Maria zal u helpen uw zorgen om te zetten in kansen."
"Broeders en zusters”, zo vervolgde de bisschop, “het bisdom wil met gelovigen, vooral uit alle nieuwe parochies, een bedevaart gaan maken naar Lourdes. Juist om het geloof van mensen te sterken. Om elkaar te dragen in het geloof. Een bedevaart naar Lourdes is altijd zegenrijk. Daar kom je van terug als stralende gelovigen. Deze bedevaart zal de parochies in ons bisdom helpen. Velen willen graag nog een keer naar Lourdes. Misschien is dit voor u een kans. Iedereen mag mee. Misschien kunt u door naar Lourdes te gaan ook een brug slaan naar uw kinderen of kleinkinderen. U denkt ik wil wel, maar ik durf niet alleen. Daar zie ik tegen op. Neem dan een kleinkind mee. Het is goed voor u. Maria zal luisteren naar uw gebeden. Lourdes zal vooral ook voor uw kleinkind een verrijking zijn. Een geweldige ervaring van leven en geloven."
Beste pelgrims”, zo besloot de bisschop zijn preek, “laten we niet moe worden te bidden om meer geloof voor onszelf en voor al onze medemensen. Opdat we hoopvolle en liefdevolle mensen blijven. Trouw in ons gebed en goed voor elkaar. Amen.” 
bedevaart kevelaer 2.jpg
Na de viering werd er nog gebeden bij de Genadekapel. Aansluitend was er gelegenheid voor ontmoeting tijdens de maaltijd. In de middag stonden de kruisweg en het Marialof op het programma. In de vroege avond pelgrimeerde de pelgrims uit Veghel, Ravestein en Oss en omgeving met een blij hart weer terug naar hun woonplaatsen. Onder elkaar zeiden ze: “we hebben weer eens goed gebeden”.
 
foto's Ramon Mangold

02-09-2013