Nieuws

08 JUL

Al meer dan 20.000 Nederlandse handtekeningen voor Europees burgerinitiatief "Een van ons"

​"Eén van ons" is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het inititiatief is in belangrijke mate de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa - binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven, gegeven in een recent oordeel van het HJEU in de zaak Brüstle vs. Greenpeace, vraagt "Een van ons" de EU de financiering van activiteiten te beëindigen die de vernietiging van menselijke embryo's veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volgsgezondeheid.
De R.-K. Kerk in Nederland steunt dit burgerinitiatief.
Inmiddels zijn er in Nederland al meer dan 20.000 steunbetuigingen geregistreerd.
Registreren kan tot 1 november 2013 op demenselijkewaardigheid.nl

08-07-2013