Nieuws

26 JUN

In Memoriam Sjef van der Loo

​Op 22 juni is de heer Sjef van der Loo overleden, op 86-jarige leeftijd. Daarmee  komt in feite ook een bijzonder moment in de diocesane kerkgeschiedenis in herinnering. De heer Van der Loo was namelijk de allereerste niet gewijde medewerker op het bisdomkantoor. Tot dan toe waren er alleen priesters werkzaam op, zoals het officieel heet, de diocesane curie.  Nu vormen leken, mannen zowel als vrouwen, de overgrote meerderheid van het bisdompersoneel. Sjef van der Loo trad in dienst van het bisdom in 1945 en bleef er werkzaam tot aan zijn pensioen. Voor zijn verdiensten werd hij Lid in de Orde van Oranje Nassau en onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice. Dat hij mogen rusten in vrede!

26-06-2013