Nieuws

09 JUN

​​Toekomst kerkgebouwen Tilburg Zuid en Goirle

De bisschop van ’s-Hertogenbosch heeft een besluit genomen over de toekomst van de kerkgebouwen in Tilburg  Zuid en Goirle. Het gaat om de gebouwen in de huidige parochies De Goede Herder en H. Margaretha Maria Alacoque. Samen zullen deze in de toekomst één parochie De Goede Herder gaan vormen.

De beide parochiebesturen zijn inmiddels van het besluit van de bisschop op de hoogte. In de weekendvieringen van 8 en 9 juni worden de parochianen geïnformeerd.

Open blijven: de  Sint-Dyonisiuskerk van ’t Heike (parochiekerk); d e Sint Jans Onthoofding in Goirle; de Sint Jozefkerk aan de Heuvel; de H.H. Petrus en Paulus; de H. Gerardus Majella (Trouwlaan).

Met dit laatste wijkt de bisschop af van het, eerder bekendgemaakte en besproken, voorgenomen besluit. Doorslaggevend hiervoor is het breed  aangevoerde  argument dat het zeer negatieve pastorale gevolgen zou hebben, als  er geen enkel kerkgebouw meer in de oude Tilburgse arbeiderswijken over blijft. De Gerardus Majella ligt relatief centraal in deze wijken. In de komende jaren zal moeten blijken of het openhouden van dit kerkgebouw inderdaad een daadwerkelijke bijdrage kan leveren aan het geheel van de nieuwe parochie.

Voor een nadere toelichting zij verwezen naar de inhoud van de desbetreffende brief,gestuurd aan het bestuur van de parochie De Goede Herder.

De overige kerkgebouwen – de H. Antonius van Padua (Korvel); de H. Margaretha Maria Alacoque; de O.L.V. van Goede Raad (Broekhoven) en– zullen op enige termijn gesloten gaan worden. Voor deze gebouwen en locaties zal naar een herbestemming gezocht gaan worden.

Een dergelijk besluit is noodzakelijk voor de toekomst van het pastoraat in Tilburg, maar doet veel mensen helaas verdriet, vooral in de wijken waar kerken gesloten gaan worden. De bisschop begrijpt dat; hij spreekt de wens uit dat zij zich getroost mogen voelen, door de steun die zij van hun medeparochianen uit andere wijken zullen ondervinden.

09-06-2013